appreciation methods

Təqdir etməyin 7 yolu

İş yerində motivasiyanı artıraraq performansa müsbət təsir edən faktorlardan biri bəlkə də birincisi işçinin supervayzerləri tərəfindən təqdir edilməsidir. Təqdir etmək deyəndə ağla gəldiyi kimi görülən işin fərq edilməsi və sözlü olaraq təqdir edilməsi nəzərdə tutulmur. Ya da iki performansı dəyərləndirəndə ikisindən daha aşağı olanı təqdir edib digərini təqdir etməmək isə heç deyil. Təqdir etmək yüksək liderlik və ədalət bacarığı tələb

Continue reading