Uncategorized

İşəgötürənlərin işçilərdən gözlədikləri nələrdir?

Müasir dövrdə işəgötürənin işçidən gözlədiklərinə cavab verə biləcək dərəcədə xüsusi qabiliyyət və şəxsi bacarığa sahib olan fərdlərin iş sahibi olduqları, digərlərinin isə ya işsiz, ya da xoşlamadıqları işləri etmək məcburiyyətində qaldıqları görülməkdədir. Şəxsi bacarıqlarınız, qabiliyyətləriniz, maraq dairəniz və karyera hədəfləriniz ətrafında formalaşır. Erkən yaşlardan bu yana sahib olduğunuzu düşündüyünüz qabiliyyətləriniz və ya maraq dairələriniz səbəbi ilə bəzi mövzuları öyrənirsiniz, lakin

Continue reading

The Future Is Now: Three HR Trends That Will Transform Your Organization In 2019

Record low unemployment and skyrocketing turnover rates are presenting new challenges and opportunities as HR grapples with sourcing and keeping the right mix of talent in today’s fluid workforce environment. One recent survey found that 60% of employees plan to look for a new job in 2019, offering a clear charge for HR to up its game in attracting and retaining the

Continue reading

İşə Qəbul Prosesində Sosial Şəbəkələr

Qloballaşan dünyada rəqabətin çox əhəmmiyyətli hətta ən başlıca faktorlarından biri  “insan” dır. Daima özünü inkişaf etdirən texnologiyanın, çox sürətli şəkildə həyatın bütün sahələrinə nüfuz edən yenilik və dəyişmələrin vacibliyi və bunlara bağlı olaraq ləyaqətli insan gücünə gün keçdikcə artan ehtiyac, iş qüvvəsinin dəyişən strukturu, işçilərin və işəgötürənlərin istəklərinin dəyişməsi və müxtəlifləşməsi firma və ya  şirkətlər tərəfindən rəqabət ünsürü olmaqda kritik

Continue reading

Emosional Zəka, İşləmə Mexanizmi və İnkişaf Etdirilməsi

Emosional Zəka (Emotional Intelligence) konsepsiyası həm psixologiya, həm də sosial elmlərin digər sahələrində ən çox araşdırılan qavramlardan biridir. Bu konsepsiyaya yönəldilən maraqların mənbəyi bir vaxtlar ən çox satılan kitablar siyahısında ən yuxarılarda öz yerini tutan  Daniel Golemanın  (1995) “Emotional Intelligence” adlı kitabı olmuşdur. Goleman bu kitabında Emosional Zəkanın  idrak və təfəkkürlə bağlı zəkadan  daha  önəmli olduğunu vurğulayır, Emosional Zəkası olmayan/az

Continue reading

İnsan Resursları bir rüsvayçılığı necə idarə edə bilər?

İnsan resursları mütəxəssisləri həm idarə heyətini dəstəkləməklə, həm də işçilərin haqlarını qorumaqla məsuldur. Yaxşı, yüksək səviyyəli bir idarəçi qanuni sərhədləri pozduqda və davranışlarının nəticələri bütün iş gücünə təsir etdikdə İnsan Resursları nə etməlidir? Bəzən şirkətlərdə etik olmayan və qeyri-qanuni davranışlar meydana gələ bilər. Bir şirkət lideri etik olmayan cinsi davranışlar nümayiş etdirə bilər, ayrı-seçkilik edə bilər, hətta saxtakarlıq və ya

Continue reading